Fellingsbro

Grundades torsdag 22 juni 1967
Klubb 13000 - Distrikt 2340 - Charternummer

Flygdirektör Otto Dahl, Arboga Rotaryklubb fick i slutet av 1966 uppdraget av guvernören bankdirektören Gösta Sandberg Västerås att påbörja bildandet av en rotaryklubb i Fellingsbro.

 

Våren 1967 beslöts att en kvalifikationslista omfattande 25-30 tänkbara medlemmar skulle upprättas.

 

När man fått en lista med namn träffades Gösta Sandberg, Otto Dahlin, några medlemmar från Arboga Rotaryklubb och de intresserade från Fellingsbro i kommunalhuset den 22 maj 1967. Efter ytterligare information var samtliga närvarande fullt eniga om att bilda Fellingsbro Rotaryklubb.

 

Det första veckosammanträdet hölls redan den 31 maj 1967. Lördagen den 25 november 1967 gick charterfesten av stapeln med god hjälp av Arbogaklubben.

Klubben hade 29 medlemmar redan den 1 mars 1969. Från ett sammanträde den 9 juli 1969 har noterats att klubben blivit 100 % när det gäller bidrag till Rotary Foundation.
Den 11 augusti 1971 samlades klubben för sista gången på Olofsborg för att flytta till det nya hotellet i det ombyggda Kommunalhuset.


1992 flyttades möteslokalen till Brogården för att återkomma till hotellet igen 1995. Efter en kortare sejour på Olofsborg kom man till Karlssons Café 2001 för att 2008 komma till  Folkhögskolan där vi har våra möten idag. 

Medlemmar

Aktiva medlemmar 21
- Herrar 16
- Damer 5
Paul Harris Fellow 10
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Fellingsbro Folkhögskola

Fellingsbro Folkhögskola Bergsvägen 2
732 71 Fellingsbro
Sverige

fellingsbro@rotary.se